Back

Natejčaj za upis polaznika (za školsku godinu 2021.22.)

ukladno odredbama iz članka 35. stavka 2. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN, broj 129/08, 52/10), te temeljem Odluke o upisu polaznika u programe doškolovanja, prekvalifikacije, usavršavanja i osposobljavanja u školskoj godini 2021./2022.,  od. 10. svibnja. 2021. oglašava:

N A T J E Č A J
ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAME SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH
ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

OPĆE ODREDBE

 1. U programe doškolovanja, prekvalifikacije te programe osposobljavanja i usavršavanja polaznici(e) se prijavljuju i upisuju u sjedištu Učilišta, temeljem natječaja za upis.
 2. Stjecanje srednje stručne spreme odnosno prekvalifikacije za zanimanja:
 1. Vozač motornog vozila (trogodišnji strukovni program/prekvalifikacija, stjecanje srednje stručne spreme)
 2. Prodavač (trogodišnji strukovni program/stjecanje srednje stručne spreme)
 3. Tehničar cestovnog prometa (četverogodišnji strukovni program/prekvalifikacija, stjecanje srednje stručne spreme)
 4. Komercijalist (četverogodišnji strukovni program/prekvalifikacija, stjecanje srednje stručne spreme)
 1. Upis u programe stručnog usavršavanja za poslove:
 1. Instruktor vožnje “A”, “B”,  “C”, “C+E”, “D” kategorije

III. Upis u program stručnog osposobljavanja za prijevoz opasnih tvari:

 1. Vozač vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR)
 1. Upis u programe osposobljavanja:
 2. za poslove priprematelja pizze
 3. Kuhar
 4. Slastičar
 5. Konobar
 6. Rukovatelj autodizalicom
 7. Rukovatelj toranjskom dizalicom
 8. Rukovatelj autom. prešom za baliranje
 9. Rukovatelj grederom
 10. Rukovatelj buldožerom
 11. Rukovatelj hidrauličnom dizalicom
 12. Rukovatelj mikserom
 13. Rukovatelj bagerom
 14. Rukovatelj valjkom
 15. Rukovatelj utovarivačem
 16. Rukovatelj stroj. za pol. bet.i asfalta
 17. Rukovatelj rovokopačem
 18. Rukovatelj viličarom
 19. Poslovi signaliste i vezača tereta
 20. Rukovatelj trakt. s radnim priključ.
 21. Rukovatelj motornom kosilicom
 22. Rukovatelj trimerom
 23. Rukovatelj crpkom za beton
 24. Rukovatelj damperom
 25. Rukovatelj motornom pilom
 26. Rukovatelj konzolnom dizalicom
 27. Rukovatelj portalnom dizalicom
 28. Rukovatelj podiznom hidr.platformom
 29. Rukovatelj vibronabijačem
 30. Monter skele
 31. Rukovatelj stroj. u prim.obr.kamena
 32. Rukovatelj mosnom dizalicom
 1. Uvjeti upisa i potrebna dokumentacija za upis su objavljeni na internet stranicama Učilišta (http://uciliste.hr/)
  Prijave za upis se podnose od 11. svibnja 2021. do  21. lipnja 2021. 
 1. Obavijest o početku nastave za pojedine programe bit će izvješena na oglasnu ploču Učilišta te
  će biti objavljena na službenim stranicama Učilišta deset dana nakon zatvaranja natječaja.
 1. Prijave za upis se mogu dostaviti i preporučenom poštom (zadnji dan prijave je 21. lipnja 2021.) na adresu: Centar za obrazovanje odraslih Mijoč, Kralja Zvonimira 5, 20350 Metković s naznakom „NATJEČAJ ZA UPIS“

Za sve dodatne informacije smo dostupni na:

TEL:   +385 20 684 686 FAX:   +385 20 684 685
MOB:   +385 98 867 334 MAIL:   uciliste.mijoc@gmail.com

Metković, 10. svibnja 2021.