Hidraulična dizalica

Program se donosi zbog polaznika koji imaju potrebe formalizirati vještine i znanja za koje posjeduju praktična iskustva, na inicijativu poslodavaca. Usklađivanje s potrebama tržišta rada, potreba poslodavaca a ovim profiolom poslova, kao i potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za rukovanje strojevima s povećanom opašnošću te usklađivanje rada poslodavca s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Uvjeti upisa

– Minimalno završena osnovna škola,
– navršenih 18 godina života,
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
– rodni list