Rukovatelj kran dizalicom

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Program osposobljavanja za rukovatelja/icu kran dizalicom

  • Razumjeti namjenu, konstrukciju i funkciju glavnih dijelova kran dizalice
  • Provoditi osnovne mjere održavanja kran dizalice
  • Razumjeti organizaciju rada na gradilištu
  • Raditi sa kran dizalicom na siguran način

UVJETI UPISA I POTREBNI DOKUMENTI

U program  osposobljavanja za rukovatelja/icu kran dizalicom  može se upisati osoba koja ima: završenu osnovnu školu, 18 godina života liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova, rodni list