Back

UČILIŠTE MIJOČ

Učilište “MIJOČ” je ustanova registrirana za obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje u programima za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije, kao i za programe osposobljavanja i usavršavanja.

Centar obavlja djelatnost temeljem Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Svi programi koje Centar izvodi su imaju suglasnost od Agencije za obrazovanje odraslih.

Po završetku pojedinog programa polazniku se izdaje javna isprava (svjedodžba, uvjerenje) koje se upisuje u radnu knjižicu.