Back

Učilište “Mijoč” u okviru projekta “Za Hvatsku pismenosti” provodi akciju opismenjavanja i osnovnoškolskog obrazovanja.

Uz završavanje osnovne škole nudimo i stručno osposobljavanje za prvo zanimanje navedeno u programima srednjoškolskog obrazovanja.

Cjelokupno školovanje je besplatno.

Školovanje plaća Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2003. godine pokrenuli su projekt Za Hrvatsku pismenosti: put do poželjne budućnosti  u sklopu kojeg se polaznicima  bez završene osnovne škole pruža mogućnost besplatnog završavanja osnovne škole i osposobljavanja za prvo  jednostavnije zanimanje.

Osnovno obrazovanje je temelj na kojem će svaki pojedinac graditi svoje daljnje obrazovanje i/ili osposobljavanje.

CILJ:

  • podizanje opće obrazovanosti odraslih do razine osnovne škole
  • osposobljavanje za samoupravljivo i samostalno učenje kao osnove za cjeloživotno učenje
  • usporedno osposobljavanje za prvo zanimanje
  • stjecanje uvjeta za mogući nastavak obrazovanja u srednjem školstvu.

UVJETI UPISA

U program osnovne škole  može se upisati osoba koja ima navršenih  15 godina života.  Polaznici se upisuju u pojedino obrazovno razdoblje na temelju završenog razreda u prethodnom obrazovanju. Pravo na upis u viši razred imaju oni polaznici koji su propisanom roku odslušali i položili sve ispite.