Back

Rukovatelj bagerom

Program se donosi zbog polanika koji imaju potrebe formalizirati vještine i znanja za koje posjeduju praktična iskustva, na inicijativu poslodavca. Usklađivanjem s potrebama tržišta rada, potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, kao i potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za rukovanje strojevima s povećanom opasnošću te usklađivanjem rada poslodavaca s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Uvjeti upisa

– Minimalno završena osnovna škola,
– navršenih 18 godina života,
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
– rodni list